De Krinkie Bloazers

Naast optredens van het gehele korps, wordt er soms in kleiner verband opgetreden. Vroeger deden we dit als een soort boerenkapel. Lange tijd heeft Crescendo het zonder deze boerenkapel moeten doen. Maar sinds 2001 is er door enkele enthousiaste leden van de harmonie weer een dergelijke kapel opgericht, de Streetband.

In 2013 heeft de streetband een nieuwe outfit gekregen met daarbij een compleet nieuwe naam. Voortaan gaan we door het leven als “Krinkie Bloazers”. Deze naam is gekozen met een knipoog naar het voor Stadskanaal zeer bekende beeld de Krinkiespijer.
Het ledenaantal van de Krinkie Bloazers varieert van +/- 8 tot 14 leden, allen leden van de vereniging.

Het repertoire bestaat veelal uit bekende liederen. We spelen veel voor winkeliersverenigingen en andere gelegenheden waar een kleine bezetting past.

Nieuw streetbandrepertoire wordt tijdens de harmonierepetitie doorgenomen.

Wilt u onze Krinkie Bloazers boeken? Klik dan op deze link.