Wij hanteren de volgende contributie jaarbedragen voor 2023.
De contributie kan per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar worden overgemaakt.

Harmonie
Contributie 1e gezinslid  € 180,00
Contributie 2e gezinslid  € 159,00
Contributie 3e gezinslid  € 147,00
Jeugdtarief (tot 18 jaar)  € 153,00

  • Bij een eigen muziekinstrument krijgt u per jaar € 12 korting.
  • Gezinskorting geldt alleen als alle leden op hetzelfde adres wonen, er kan gecombineerd worden met de twirlers.

Twirlers
Contributie 1e gezinslid  € 153,00
Contributie 2e gezinslid  € 135,00
Contributie 3e gezinslid  € 123,00

  • Gezinskorting geldt alleen als alle leden op hetzelfde adres wonen, er kan gecombineerd worden met harmonieleden.

Leerlingen Kunstenschool ZG
Contributie                            € 105,00
Lesgeld Kunstenschool ZG (afhankelijk van het lespakket dat genomen wordt).

  • Bij een eigen muziekinstrument krijgt u per jaar € 12,00 korting.
  • Voor leerlingen geldt geen gezinskorting.
  • Voor het lesgeld houden we de tarieven van de Kunstenschool ZG aan.
    Voor de volledige tarievenlijst, kijk op: https://kunstenschoolzg.nl/verenigingen/
  • Het leerlingentarief is maximaal van toepassing t/m diploma B. Gaat een leerling daarna nog verder, dan valt hij/zij onder het normale tarief en wordt de Kunstenschool ZG apart doorbelast.

Wij hanteren voor de contributie een opzegtermijn van 2 maanden.